2.00
2.50
2.75
3.00
3.30
4.00
5.00
5.20
8.00
13.00
14.17
Εξαντλημένο
19.37