ΜΕΣΩ SMSΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΜΕΣΩ E-MAILΜΕΣΩ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣΔΕΝ ΘΕΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΝΑΙΟΧΙ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

  Για την ατομική επιχείρηση «ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΥΡ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΟΚΕΝΤΗΤΙΚΗ» ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

  Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τις πληροφορίες που συλλέγουμε και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η ατομική επιχείρηση «ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΥΡ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΟΚΕΝΤΗΤΙΚΗ» επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές καθώς και το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγχετε τη χρήση των πληροφοριών σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ), ευρέως γνωστός ως «ΓΚΠΔ», ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018.

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

  Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την τήρηση, συλλογή, αποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η:

  «ΕΜΠΟΡΟΚΕΝΤΗΤΙΚΗ»
  ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 46-48 ΤΚ.10443 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. 2105142511
  Email : emporokentitiki@gmail.com

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…..